Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI BV BSCI Full Monitoring for factory auditing 2021-12-04 ~ 2022-11-29 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Production of metal crafts 2022-04-26 ~ 2025-02-05 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này